Toussaint Louverture ak Leclerc 4 je kontre

Jovenel Moise San Manman
February 12, 2021
Chavire chodyè a nèt epi mete dife!
March 8, 2021

Toussaint Louverture ak Leclerc 4 je kontre

Toussaint Louverture fenk aprann nouvèl ekspedisyon Jeneral Leclerc la.  Gouvènè Jeneral la sele chwal li, epi li pati nan pwent zile a, bò Samana, kote solèy leve a. La, li voye je li sou lanmè a epi li wè espektak ekstraòdinè sa a: 60 bato de gè ak meyè sòlda Ewopeyen ki sou latè nan moman an k ap mache sou li. Se te yon jou 2 fevriye 1802 , lè bòfrè Napoléon an, Jeneral Charles Victoire Emmanuel Leclerc te rive Okap.

Toussaint retounen nan mòn yo epi li fè pibliye yon pwoklamasyon:

“Pitit mwen yo, Lafrans pa gen dwa vòlè libète nou. N ap fout boule vil yo, detui tout rekòlt, kraze depi se wout ki genyen ak kout boulèt kanno, pwazonnen sous dlo yo… paske, fòk li klè nan je blan malveyan yo, sa yo vin konkeri la a se lanfè menm ki non l!”. 

Jeneral Leclerc voye anonse Henri Christophe li gen entansyon debake Okap. Christophe reponn Leclerc:

“Se Toussaint ki Gouvènè zile a. Fòk mwen mande li otorizasyon anvan mwen kite ou debake. Si anvan, mwen jwenn otorizasyon sa a, yon sèl sòlda franse pèmèt li mete pye sou tè sa a, m ap boule vil Okap epi n ap goumen sou sann dife jouk sa kaba”.

Leclerc debake, Christophe fè tout moun kite vil Okap monte nan mòn yo epi, an premye, li mete dife nan yon bèl palè yo te fenk fin bati pou li. Sa ou tande a, se lagè ki te deklannche pandan vil Okap ap boule.  

Lè Leclerc wè l ap pèdi sòlda seryezman, li pase yon vitès siperyè. Li pibliye yon pwoklamasyon ki pote siyati Napoléon Bonaparte:

Paris, 17 Brimer, an 10 Répiblique francé, yon et indivisible. PROCLAMATION. 

Consuls la Répiblique Francé a tout zabitans Saint-Domingue. Zabitans, et vous tous qui dans Saint-Domingue, 

Qui ça vous tout yé, qui couleur vous yé, qui côté papa zote vini, nous pas gardé ça : nous savé tan seleman que zote tout libre, que zote tout égal, douvant bon Dieu et dans zyé la Répiblique. 

Dans tan révolution, la France voir tout plein misère, dans la même que tout monde te fere la guerre contre Français. Français levé les ens contre les otes. Mes jordi là tout fini, tout fere la paix, tout embrassé Français ; tout Français zami ; tout hémé gouverneman, tout obéi li. Nation même qui té, en guerre, yo touché la main avec français. Vini don zote de Saint-Domingue : es que vous pas Français itou ? Vini touché la main avec nation zote, qui arrivé ; vous va contan embrassé frères à zote ; yo va contan embrassé vous. 

Capitaine-général Leclerc, que nous voyé pour commandé Saint-Domingue, li mené avec li tout plen navire, tout plen soldat, tout plen canon : mais pas crere ci la yo qui va dit zote, que blanc velé fere vous esclave encore : ya manti plitot que crere yo, repond, et songé bien que cé la Répiblique qui baye liberté, et qui va ben savé empêché personne de pren li encore : soldat là, navire là, tout, cé pour gardé liberté là, et gardé pays qui pour la Répiblique. 

Vini donc zote tout, rangé côté Capitaine-général. Cé la Pé li porté ; cé tout zafere li vini rangé, cé bonher tout monde li vélé. Blancs, négues, tout cé zenfant la Répiblique. Mes ci la la yo qui pas allé rangé côté li, qui pas vélé obéi li, tout ça li va commandé yo, va pini, parce que yo va traité à pays à y et à la Répiblique. 

Signé : BOnAPARTE. Par Primié Consul Sécrétere d’Etat, 
Signé : HUGUES-B. MARET. Cé yon vrai copi di zote, Capitaine général, LECLERC.
 

Pou Leclerc klarifye gen gwo danje pou moun ki doute sa ki ekri nan proklamsyon Napoléon an, li pibliye yon dezyèm dokiman sou siyati pa li:

Au nom du Gouvernement français LIBERTÉ EGALITÉ PROCLAMATION 

A bord de l’Océan, Rade du Cap… LECLERC, Général en chef l’Armée Saint-Domingue, qui vini gouverné tout la Colonie, A tout monde qui habité S. Domingue. 


Zabitans de Saint Domingue ; 

Lire Proclamation primié Consul Bonaparte. Voyez pour zote. Zote à voir que li vélé négues resté libre. Li pas vélé ôté liberté à yo que yo gagné en combattant, et que li va mainteni li de tout pouvoir à li. Li va mainteni commerce et culture, parceque zote doit conné que sans ça, colonie-ci pas cable prospéré. Ça li promé zote li va rempli li, fidellement ; c’est yon crime si zote te douté de ça li promé zote dans Proclamation à li. 

Général en chef qui vini pou gouverné tout la Colonie : LECLERC, 
Par ordre Général en chef, Capitaine-général, Le Secrétere-général : LENOIR.
 

Sitiyasyon an te kritik pou Toussaint, anpil nan sòlda li yo pran nan bèl pawòl Napoléon Bonaparte yo. Menm Jeneral Christophe epi pwòp frè li Pierre Toussaint te deside bat ba. Malgre sa, kouraj Toussaint anfas sitiyasyon kritik sa a te ekstraòdinè. 

Wendell Phillips rapòte ki jan Toussaint aprann gen 4 nan rejiman li yo ki dezète epi pran wout pou yo ale rann tèt yo bay Leclerc. Toussaint pa fè ni de ni twa, li rale epe li, li voye sa jete nan raje, epi li kouri pase devan sòlda yo de bra kwaze. Li di:

“pitit mwen yo: èske nou t ap gen kouraj itilize bayonèt nou kont mwen?”.

Tout nèg mete ajenou, yo mande Toussaint padon.

Men, sa, se te yon viktwa momantane. Toussaint deside chanje estrateji. Li ekri Jeneral Leclerc li di l ap soumèt li. Mèzalò, li pwofite di Leclerc pinga li mal entèprete jès li fè a, paske li gen mwayen pou li ta anpeche yon sèl grenn sòlda franse sòti nan kanpman li, san lavi li pa menase. Li di li vle evite yon beny san sou zile a. Toussaint di Leclerc:
“Se pou libète ras mwen mwen t ap goumen. Depi ou ban m garanti sa a, m ap soumèt mwen.

Toussaint ak Leclerc fè sèman sou yon kwa. Toussaint di l ap rete fidèl a Lafrans, Leclerc sèmante l ap bay Toussaint tout pwoteksyon li bezwen epi tout moun sou zile a va rete lib.

Nan dokiman otè Meriken Wendell Phillips ekri nan ane 1860, li rapòte konvèsasyon ant Toussaint epi Leclerc, tousuit apre yo te fè sèman lapè a.

Leclerc voye je l gade sòlda li yo ki byen ekipe, ame jouk nan dan epi li tounen li wè ki jan lame Toussaint an an mal makak, rad yo an ranyon epi se dezoutwa bout fizi yo genyen nan men yo.

Leclerc di: “se pa sa, Jeneral Louverture, si nou te kontinye goumen, kote ou t ap jwenn zàm pou lame w lan?

Toussaint reponn Leclerc: “E pa ou yo? Mwen t ap pran yo nan men ou epi mwen kale ou ak yo!”.

***

Ou kapab koute kèk moso listwa tankou sila a, nan seri: Lafimen Listwa Pèp Ayisyen Depi Nan Ginen, CD#3 (klike desann pou ou jwenn ekstrè son yo)

3 Comments

 1. Marie Nadine Pierre says:

  RastafarI love. Thanks a lot Jafrikayiti for another great blog post. I learn so much from reading these posts which you ground in the true legacy of 1804. For me, the best part about this blog post was the end when General Toussaint’s troops are compared to the French soldiers who were well dressed and armed with good weapons. As you said in your commentary after the showing of the film “Ayiti Beyrayed” there is great humanity in Ayiti people which outshines their garments. And, we should remember that the Code Noir forbade blacks in Ayiti from wearing the same fabric and clothes as whites. So, adornment and clothing were specific ways that radicalized kkkapitalism was enforced in Ayiti it kept the order and maintained the white power structure. I’m wondering g why you feel that this was a relevant post at this time? Do you feel that Ayiti’s people are gonna have to fight back by Any Means? The folks on the streets are not weaponized, the police forces are going along with Dikkktator Moise. The only way to fight back is with rocks and sticks. Thankfully, we have truth on our side. And, I would like to believe that we also have determination and courage which will give us the power to win against the Tet Kale tyrants. Blessed love.#1804 #Ayiti #wewillwinagain! #downwithphtk! #fanmilavalas

 2. Indeed comrade Marie-Nadine, in this generation, we will need to take the powerful weapons of the oppressor and use them for our liberation.

  For instance, I spent several years researching the Judeo-Christian ethnocentric superstition before publishing “Viv Bondye! Aba Relijyon!”. It is my hope to contribute to breaking several pieces of the mental chains that maintain our people in perpetual psychological enslavement. Zonbi pa fè revolisyon! Likewise for the education system where generations have been fed falsehoods about the nature of our ancestors’ struggle and the ennemies they faced.

  Toussaint, Christophe, Dessalines, Sanite Bélair, Grann Toya, Claire Heureuse used their intellect and superior moral ground to disarm the enslavers and beat them out of the island. We need to follow in their footsteps and beat the enslavers out of our souls, once and for all. Uhuru!

  Nou la e nou refize fè lèd!

  • Marie Nadine Pierre says:

   RastafarI love Jafrikayiti. Thanks for replying to my comments. I think that your book “Vic Bondye ” is a great testament to your determination to decolonize by stripping the filth of white supremacy which is taught through kkkristianity. I am not sure which of the tools that we can borrow from the “masters” (who enslaved our minds and our ancestors bodies), to free ourselves? Autre Lorde insisted that ” the masters tools will not dismantle the master’s house”. So, please forgive me, I’m kinda lost, I don’t agree with their hateful strategies and tactics which always destroy innocent lives. And, those of us who live in the diaspora can only ask and pressure our representative in the U.S. government to act and force Moise Tet Kalevout! And, go on to the elections. Blessed love.#1804 #Ayiti # downwithphtk! # FreeAyiti