Contacts / Pale avè m

About us, ki lès nou ye
October 8, 2023
DID JADA PINKETT-SMITH HELP OVERTHROW THE GOVERNMENT OF HAITI?
October 17, 2023

Contacts / Pale avè m

The best way to reach me is via email: jafrikayiti@gmail.com with a brief description of your interest, your contact info and I will return your call ASAP. You may also call + 1 (613) 482-2549, noting that my regular time zone is EST (same as Port-au-Prince Haiti and Ottawa, Canada).

I encourage you to also follow me and comment on various social media platforms:

***

Pi bon fason pou ou kontakte mwen se ak yon mesaj imèl sou adrès jafrikayiti@gmail.com kote ou va esplike sijè ki enterese ou la epi bay enfòmasyon klè pou mwen kontakte ou. M ap reponn ou, rapid vit. Ou kapab rele mwen tou nan nimewo sila a + 1 (613) 482-2549 – sonje: pi souvan mwen nan menm espas-tan ak Pòtoprens, Ayiti, Otawa, Kanada).

Pa neglije suiv nou epi patisipe nan braselide nou fè detanzantan sou platfòm rezo entènèt ak radyo, tankou:

https://twitter.com/jafrikayiti
https://www.facebook.com/jafrikayiti

***

@jafrikayiti

Radyo

MEN KÈK EMISYON RADYO NOU PWOPOZE OU: (Kreyòl / Français)

Bouyon Rasindimanch/ Sun. 6 p.m. (Université d’Ottawa) 
http://chuo.fm/show/bouyon-rasin/  (achiv 1 mwa)

 Randevou Ayisyenchak 2 dimanch/ Alt. Sun. 7 p.m. (Carleton University) http://cod.ckcufm.com/programs/36/info.html (achiv 1 ane+)

Pawòl pou chèche chimen: chak dimanch, 9è nan maten  (radiokajou.com)

Manzè Choublak di: mete devwa ou opwòp!

Comments are closed.