Black Lives Matter

October 6, 2019

Ki Valè Lavi Yon Nèg?

Nan premye semèn mwa oktòb 2019, plizyè evènman ankouraje nou poze limanite yon kesyon demeplè: Alèkile, ki valè lavi yon nèg genyen sou latè? Li nòmal
January 10, 2016

Haiti Realities Interview Part 1

Jean Saint-Vil talks to Pat Van Horne about Haiti’s realities, part 1 of 3 By Ish Theilheimer Global Research, February 03, 2010 Last week, CBC’s Radio