Crimes of Guy Philippe in Lascahobas, Haiti

My 2016 birthday gift
November 27, 2016
British Crown to Pay Long Overdue Reparations
April 1, 2017

Crimes of Guy Philippe in Lascahobas, Haiti

In this interview (in Haitian Creole), a native daughter of Lascahobas, Haiti, courageously describes several crimes committed by Guy Philippe and his paramilitary henchmen against unarmed Haitian women, men and children between 2002 and 2004.

Philippe went on a rampage, armed, trained and protected by the CIA and the government of neighbouring Dominican Republic, on a mission to overthrow Haiti’s legitimate democratically-elected goverment, led by President Jean-Bertrand Aristide.

No one has ever faced trial for the crimes described by this witness. Neither Philippe, nor his powerful criminal sponsors within Haiti, the U.S., Canada or Europe. For more see Jeb Sprague’s excellent book “Paramilitarism: The assault on democracy in Haiti”

***

TEMWEN

Jewova chaje temwen toupatou sou latè. Men, ki lès ki va di yon mo pou pèp Ayisyen an, si se pa pitit fi ak pitit gason Ayiti?

Youn nan karakteristik sosyete Ayisyen an alèkile, se silans konplis anpil moun ki pretann yo pa dako ak move zak kap pase devan je nou tout. Se konsa, kriminèl pran abitid pale epi aji ak awogans, tandiske viktim yo oblije bèbè osnon, anpil fwa, yo pran pozisyon defans puiske se yomenm ki sibi jijman anpil sektè nan sosyete a.

Se nan kad temwanyaj n ap ranmase anba bouch kèk nèg ak nègès vanyan ki refize sèvi bèbè konplis, nan yon sosyete malad, mwen deside pataje kèk son ak nou. Nan segman pi wo a, mwen chita tande yon pitit fi Laskawobas ki te temwen zak kriminèl fè sou pèp Ayisyen an ni nan ane 1991, ni nan peryod 2000-2004 la.

 

 

Comments are closed.