Lafimen Box Set CD 1 – 4
April 20, 2016
Gwo Ti Plim Lafimen & Viv Bondye (USB 64Gb)
March 13, 2024
Show all

Viv Bondye! Aba Relijyon!

$3.99


Category: .
Bondye kreye moun, moun kreye relijyon. Ala, se relijyon ki pran pòz l ap vin montre moun Bondye!
Ki orijin relijyon Krisyanis la?
Relijyon Krisyanis la parèt sou latè sa gen apeprè 2000 ane nan epòk kote teritwa Lapalestin te sou dominasyon lame Women. Krisyanis la kòmanse sou fòm yon mouvman chanjman anndan sosyete Juif la. Pèsonaj santral relijyon Krisyanis la se yon jenn gason pitit peyizan Juif yo te rele Jezi. Men, tankou nou pral wè sa pi devan, se pa Jezi ki te batize relijyon an “Krisyanis”; Ni non plis, Jezi nan vivan li, pat rele Jezi-kris. Nou pral detaye pou ou sa nou jwenn nan dokiman istorik ki montre kilès, kibò, nan ki epòk relijyon an batize epi nan ki kondisyon Kretyen yo vin tabli prensip fondalnatal relijyon an epi epapiye li, premyèman nan peyi ki nan zanviwon Palestin yo, anndan Wayòm Wòm, epi finalman, pou li rive jouk byen lwen lòt bò lantouraj sou kontinan Lafrik, lòt bò dlo nan patiraj Lewòp, Lazi, Lamerik epi Loseyani.
Sous: “Viv Bondye! Aba Relijyon!”, paj 49
product-format

Digital

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Viv Bondye! Aba Relijyon!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *