Testaman Liberal Yo: Verite osnon Malatchong?

Tranzisyon Koupe Fache Pa Separasyon Gato!
February 7, 2022
E si Prezidan Aristide te fè lach tankou Prezidan Préval?
February 22, 2022

Voyez ci-après la version française (originale) du texte intitulé “Le Testament des Libéraux” ainsi que des notes de critique historique la concernant.

***

Tradiksyon Kreyòl tèks kontwovèse “Le testament des Libéraux”, se yon travay mwen tanmen 7 Oktòb 2013. Nou ka remake gen otè tankou Leslie Péan ki di tèks sa a se yon michan malatchong. Gen lòt ki sèmante li otantik. Pandan rechèch ap rapousib pou eseye konfime orijin istorik tèks la, mwen ofri tradiksyon sa a kòm kontribisyon pa m nan konbit pou kwape maladi rasis ki kontinye ap fè dega sou toulede bò zile Ayiti, akòz viris kontaminasyon kolonyal la.  Jafrikayiti.

***

TESTAMAN LIBERAL YO
Miragwàn, Ayiti, 16 Avril 1878

Jean Pierre Boyer-Bazelais (1833-1883)

Nou menm Liberal yo, fòk nou sonje ki jan Jeneral Faustin Soulouque, etank Prezidan Ayiti epi, natirèlman, yon enkapab ki te soufri maladi jalouzman ak rayisman e ki pa t konn anyen nan anyen nan zafè gouvènman, te fè yon koudeta jou 10 Avril 1848 la pou li te ka ekstèmine frè milat nou yo, koupe gòj yo nan tout lari kapital la tankou nan plizyè vil Repiblik la, dekwa pou li te kapab ret kwoke sou pouvwa a epi asire lwayote sipòtè li yo, yon makòn chen menm koulè. 

Li te di li te gen nan men li alfabè entèlijans ak lespri nou. Kèlkeswa dat ki pral montre pitit gason nou yo, menm jan ak anpil nan nou, bon wout la ak enèji ki va nesesè pou nou ka resi fè yon fen ak bann anbisye sa yo, bann senèryen sa yo ki antoure Soulouque depi 16 Avril 1848, nou pe bouch nou epi, tankou Samson, fòs nou ap retounen tou dousman. 

29 Avril 1848, nou te byen monte yon konbinezon epi nou te fè yo nonmen li Anperè Ayiti sou tit FAUSTIN Premye; Men, konbinezon nou an te initil akòz yon nonm lespri ki te minis li. Pou Soulouque te ka bay tèt li yon lòt okazyon pou li elimine tèt ki pi eklere pami nou yo epi fini ak nou nèt atò, 10 Desanm 1855, li tanmen yon lagè kont pati Lès zile a. Sete dènye tantativ li. Se poutèt sa, peyi a pèdi estati ewoyik li e li pa gen lespwa rejwenn li ankò.

Fabre Nicolas Geffrard
(1806-1878)

Evènman sa a lakòz yon nonm brav ki rele Geffrard te panse vin vanje nou. Men, Granmèt la pa t kwè li nesesè pou li kite l pase plis tan anba grif mons dyabolik la, yon dragon ak figi moun ki gen yon kè tou nwa menm jan ak po li. 

Vrèman vre, 20 Desanm 1858, Geffrard glise kite kapital la, li ale nan Gonayiv kote bagay yo t ap byen mache pou li. La menm, 15 Janvye, li pwoklame yon repiblik epi li fè yon antre triyonfal nan kapital la. Se konsa, nou te wè jou a rive pou revandikasyon dwa politik nou yo epi rezirèksyon libète nou. 

Apenn nou t ap kòmanse respire granmesi bra vanjans brav sa a ki te rele Fabre Nicolas Geffrard, restavèk dyab la t ap eseye fè sosyete a tonbe nan lapèrèz pi rèd atò. Byen vit, yo te kwape move tandans yo an, nan menm ane 1862 a, ni nan kapital la, ni Okay. Ala, yo te kwè lyon yo bay pou Soulouque la te kapab pote palto yon Napoleyon! 

Alèkile, estrateji yo se ekri tout kalite lòbèy, toupatou, san pran souf, sou tout kalite sijè ki depase antannman yo puiske, depi li te rive monte sou pouvwa a kòm pi gwo chèf peyi a, Geffrard te fè sa ki nesesè pou li repare mal nou t ap sibi yo, epi li mete nou nan pozisyon pou nou kapab wete mouchwa nou te genyen devan figi nou an pou kache lawont ak imilyasyon nèg sa yo te fè nou viv.

Sylvain Salnave
(1826-1870)

Se konsa, sosyete a te koumanse reprann ganm li, paske respè l te pwoteje. Se pou yon lawont san limit kouvri tout move milat yo, tout milat engra ki te aksepte melanje ras yo, san yo, ak san nèg!  

Depi jenerasyon sa a, nèg yo te fin aladeriv, gwo chòk yo te sibi yo te mete silans sou yo, yo te fin aksepte sò yo kòm enferyè, jan yo ye tout bon vre an. Men, vwalatilpa, yon valpa ki rele Salnave, yon tiran ki pi engra pase kikseswa annegad koulè li, te kite yon foli revolisyon monte nan tèt li epi li kapote gouvènman Geffrard la; yon gouvènman ki tap  defann dwa klas milat la. Salnave rasanble bò kote l yon ekip demizòm epi li rebay yo tout dwa. Se poutèt sa menm, gouvènman negwo-milat li an pa t dire, epi tou, misye te byen merite lanmò li. 

Lè nou gade Domingue nou te kwè se nan misye nou te pral jwenn yon lòt Geffrard. Se pou sa nou te fè kò ak li. Men, Septimus Rameau, yon anganman entèlijan – dènye limit ki te fin mete l ak nou malgre tout malsite li te fè Liberal yo sibi, yon fwa li te chèf li te vle tou kwoke la jouk li rive kwè li toupisan. Li pouse odas jouk li t ap pale osijè yon swadizan Panteyon pou Dessalines. Epi, li vle yon Pastè Pwotestan blan nan kapital la ki rele Mesye Bird pibliye yon liv ki pote tit : NÈG NWA EPI ENDEPANDANS AYITI.

Septimus Rameau
(1826-1876) – yo te konsidere l chèf reyèl ki te dèyè do tonton li Michel Domingue (1813-1877)

Se kòmsi sovaj-sanginè yo te bay pou Desalines nan se limenm ki te liberatè Ayiti. Ala derespektan pou Pétion, Boyer ak Borgella!

Enben, li parèt tèt li, nou tou devine ki sa li ye, ki kote l kanpe. Pou kisa olye li te kofre nou anba yon rejim bout di, li pa t fè jan l konnen pou li te rann sitiyasyon nou pi dous? Si Septimus Rameau te vle klè ak nou, si li pa t gaspiyè otank sa ak san frè milat nou yo, se pa konsa li ta fini. Kote li ye kounye a? Ala tèrib sa tèrib jan mouche Septimus Rameau sa a fini an!

Se granmesi Dupont nou yo ak Geffrard nou yo – wi! Se pou n raple sa menm! Granmesi yo menm ki te toujou mete devwa yo opwòp, lè yo te konn pou yo epanye kinan yo, jounen jodi a, nou ka jui bèl moman sa a ki rele n chèmèt chèmètrès; Nou pa p salopete l. Paske, si li ta chape nan men nou fwa sa a, se va apre anpil tan ankò, si se pa jouk ti poul ta fè dan, li ta janm tounen nan men nou ankò. Gen okazyon ou jwenn yon sèl fwa nan yon syèk.

Liberal yo, annou fè kolòn, frè ak frè. Konsa, nou va fè dènye fen bann gwo zòtèy sa yo, lenmi nou pou tout tan gen tan, bann anbisye sa yo ki abitye travay latè ak anpil ladrès, sou lobidyans Code Noir Toussaint Louverture lan epi, kounye a, men yo kwè se moun yo ye atò, jouk yo gen foli pran pòz mèt yo, nan matematik, nan fè diskou moun save….Ala yo kwè se Cicéron yo ye! Adye wi dan!

Nou ta pito disparèt! Seswajamè! Nou pap janm aksepte, jan y ap eseye fè n vale l la, pou nèg sa yo pase kòm vizavi nou osnon entèlokitè valab pou noumenm. Devwa nou, se pou nou kenbe tradisyon zansèt nou yo epi pou nou pa janm danse kole ak bèt sovaj sa yo. Fè afè ak yo, se ta voye jete konviksyon nou ak santiman nou. 

Tan pou nou ta sipòte viv anba pouvwa bann nèg sal sa yo, nou ta pito mare sosis nou ak frè ki gen menm san ak nou, ki sou bò Lès la. Nou ta pote kole ak yo pou defann dwa nou. Sinon, nou ta pito fout peyi a sou lobidyans lòt peyi epi, lè sa a, se vre, nou t ap oblije jui dwa nou yo kòm sitwayen dezyèm klas. Men, yo menm nèg yo t ap toujou rete anba nou.  

Ki te mèl nou ak koze memwa bagay ki te pase nan ane 1802 osnon 1804! Si tiran nou yo, nèg yo, ta konprann pou yo manifeste kont sa, nou va toufe revandikasyon yo, nou va pase yo anba rizib.

N ap kontinye bloke tout jefò y ap fè pou yo devlope nivo kiltirèl ak entèlektyèl yo.

Lysius Felicité Salomon Jeune
(1815-1888)

Ala kontan nou va kontan jou tiran sa yo va disparèt sou latè menm jan ak popilasyon orijinal yon zile yo rele zile Sandwich. Lè sa a atò, papa nou ki te pèdi san yo nan ane 1804, yo menm ki depanse anpil lajan ak swe kò yo depi 1825 pou yo ka wè drapo 2 koulè nou an ap yaya nan syèl ble Ayiti an, yo va resi leve pitit yo, eritye kouraj yo, nan nivo sitwayen lib nan yon eta otonòm.

Ayiti se teritwa zansèt nou yo, se peyi papa nou! Yo fout bliye sa!?

Tiran ki gen menm koulè po ak nou yo, ki pa bay libète valè sa merite, konprann yo kapab trete nou tankou abitan yon koloni. Yo ta renmen wè nou desann nechèl la epi bandone dwa ak privilèj nou yo.  Ala engra! Ayiti se kinan nou li ye, se pa tè pa yo!  

Men kisa nèg sa yo dwe konnen, yon fwa pou tout: Ayiti, se pa «Lafrik enbesil», kote yo te trennen yo soti a, kote bizawèl yo ye jouk jounen jodi a.

Tèks sa a se noumenm, yon gwoup milat, ki ekri li, jou 16 Avril 1878 la, pandan lame Prezidan Salomon an te sènen nou nan vil Miragwàn.

***

Youn nan sous piblikasyon sa a se Revue de la Société haïtienne d’histoire et de géographie, Issues 177-193 (1993)

***

LE TESTAMENT DES LIBÉRAUX 
Miragoâne, Haiti, 16 avril 1878 (a)

Seremoni Kouwonman Anperè Faustin 1e
29 Avril 1848

Rappelons-nous, Libéraux, que le 10 Avril 1848, le Général Faustin Soulouque, Président d’Haïti, naturellement incapable et complètement ignorant dans les affaires gouvernementales, en proie à la jalousie et à la haine, et par un coup d’état (b), extermina nos frères mulâtres en les faisant égorger dans toutes les rues de la capitale et dans plusieurs villes de la République afin de se cramponner au pouvoir et de s’assurer la fidélité de ses partisans : les chiens de sa couleur.

Il disait avoir en main l’alphabet de notre intelligence et de notre esprit.  Qu’importe la date qui doit apprendre à nos fils et à beaucoup des nôtres la voie à prendre et l’énergie qu’il faut pour anéantir ces ambitieux, ces inhumains qui entourent Soulouque.  Depuis le 16 Avril 1848, nous nous taisions et, comme Samson notre force revient peu à peu.  

Au 29 Avril 1848, par une combinaison bien préparé, nous le fîmes proclamer Empereur d’Haiti sous le nom de FAUSTIN 1er ; mais notre combinaison fut vaine à cause d’un homme éclairé qui fut dans son ministère (c).  Le 10 Décembre 1855 pour avoir l’occasion de faire tomber nos têtes les plus éclairées dans le dessein arrêté de nous décimer une nouvelle fois, Soulouque entreprit une guerre contre la Partie de l’Est (d).  Ce fut sa dernière tentative (e); dès lors, le pays perdit de son état d’héroisme qu’il n’espère plus retrouver.  Cet événement permit au brave Geffrard ; que le Maître des Mondes n’avait pas cru nécessaire de laisser davantage sous la fureur du monstre infernal (f).  Ce Dragon à la face humaine dont le cœur est aussi noir que sa peau de penser à NOUS VENGER.

Drapo Anperè Faustin Soulouque

En effet, le 20 Décembre 1858, Geffrard s’esquiva de la capitale, se rendit aux Gonaïves où les choses s’arrangeaient pour lui (g).  Il y proclama la République le 15 Janvier et fit son entrée triomphale à la Capitale (h).  Ainsi parut pour nous le jour de la revendication de nos droits politiques de la résurrection de notre liberté.

A peine commençions-nous à respirer grâce aux bras vengeurs du valeureux Fabre Nicolas Geffrard que les suppots du diable essayèrent d’effrayer la société.  On eut vite raison de leur mauvaise tendance tant à la capitale en la même année qu’aux Cayes, en 1862, ils croyaient que leur lion Soulouque pouvait avoir l’étoffe d’un Napoléon (i).  Leur combinaison fut d’écrivailler, de pérorer, de reparodier, de disserter à tort et à travers sur des choses qu’ils ne comprenaient pas, car Geffrard élevé à la première Magistrature de l’Etat sut réparer les maux que nous subissions et nous mettre en mesure de découvrir notre face du voile de honte et d’humiliation que ces nègres nous avaient porté à garder ; aussi la société dont il assura le respect et le repos se ressaisit (j).  Honte à jamais à ces mauvais mulâtres, aux mulâtres ingrats qui avaient accepté le mélange par l’hyménée de nègres avec le produit de leur race.

Depuis cette génération les nègres furent à la dérive, consternés, silencieux, acceptant le sort d’être INFERIEURS qu’ils sont. Mais le misérable Salnave, ce tyran plus ingrat à sa nuance que personne (k), se mit en révolution et renversa le gouvernement de Geffrard, le revendicateur des droits de la classe mulâtres (l); Salnave rassembla à ses coté ces DEMI-HOMMES et les rétablit dans la plénitude de nos droits; aussi a-t-elle été courte la durée de son gouvernement NEGRO-MULATRES et mérite sa mort (m).

Jerome Maximilien Borgella
(1773-1844)

Dans Domingue (n) nous croyons trouver un autre Geffrard en nous groupant à ses cotés (o).  Mais Septimus Rameau (p), caméléon astucieux au dernier degré après s’être mis avec nous sans se souvenir du mal qui, malheureusement il avait souffrir aux Libéraux (q), arrivé au pouvoir s’y attacha, et se croyant invulnérable, il se hasarda à parler de Panthéon à Dessalines (r) et à faire publier par M. Bird (blanc) ministre de la religion protestante à la Capitale un volume intitulé : L’HOMME NOIR (s) ET L’INDEPENDANCE HAITIENNE. Comme si le nègre Dessalines. LE SANGUINAIRE, L’ANTHROPOPHAGE était le libérateur d’Haiti sans égard à Pétion, Boyer, Borgella.  Eh bien, il s’est montré, nous avons deviné ce qu’il est.  

Pourquoi ne s’était-il pas appliqué à adoucir notre sort au lieu de nous assujettir à un régime de fort ?  Si Septimus Rameau avait été franc et moins prodigue du sang de nos frères mulâtres, il n’aurait pas eu son triste sort.  Où donc est-il ?  Terrible façon que cette fin tragique de Septimus Rameau.  Grâce à nos Dupont et nos Geffrard rappelons-le, qui ont toujours su faire leurs devois en épargnant les leurs, nous avons aujourd’hui cette heure profitable et belle qui est à nous ; ne la salissons pas, car si elle nous échappe cette fois elle ne nous reviendra que tard et peut être jamais.  Il y a des occasions qu’on ne trouve qu’une seule fois durant le cours d’un siècle.  Rallions-nous Libéraux, faisons un vaisseau fraternel et nous parviendrons à exterminer les débris de ces barbares, nos ennemis irréconciliables, ces ambitieux qui, habitués à bêcher la terre en brillant dans cet art selon les règlements du Code Noir de Toussaint Louverture se croient des hommes et essaient de se poser en maîtres, en mathématiciens, en savants orateurs ; en Cicéron.   

Dussions-nous disparaître, nous n’accepterons jamais d’être les Alter Ego de ces Noirs comme on nous le propose.  Notre devoir nous commande de maintenir les traditions de nos Ancêtres en ne transigeant pas avec ces bêtes fauves.  Transiger avec eux c’est renoncer à nos convictions, à nos sentiments.

Loin de les subir au pouvoir, ces sales nègres, nous aimons mieux nous joindre à nos frères consanguins de l’Est pour travailler avec eux à la revendication de nos droits.  Autrement nous mettrons le pays en protectorat, et nos droits il est vrai nous les exercerons en second ; en sous-main, mais il seront les nègres, en dessous de nous.

Qu’importe après les souvenirs de 1802 et 1804 !  Si nos tyrans les noirs protestent, nous, nous étoufferons leurs protestations sous le sarcasme et le ridicule.

Nous continuerons d’arrêter leur mouvement de culture intellectuelle et morale.  Heureux serons-nous, quand ces tyrans auront disparu comme la population autochtone des Iles Sandwich.  Qu’importe alors, Nos Pères après avoir dépensé leur sang en 1804 et tant d’argent et de sueur depuis 1825, pour voir flotter sous l’azur du ciel d’Haïti l’étendard bicolore ont élévé les héritiers de leur vaillance au rang de citoyens libres d’un Etat autonome.  Les tyrans de notre peau qui méprisent la liberté pensent pouvoir nous traiter à l’instar des regnicoles d’une colonie et aspirent aussi à nous voir descendre de notre role pour jouir de notre droit et de nos privilèges.  Quelle ingratitude !  Haïti est notre sol et non le leur.

Haïti est le Domaine de nos Ancêtres ; le Pays de nos Pères.  L’oublient-ils ?

Que ces nègres sachent une fois pour toutes qu’Haïti n’est point l’Afrique idiote d’où ils ont été tirés et où habitent les leurs.

Fait à Miragoane le 16 Avril 1878 par un groupe de Mulâtres assiégés par l’armée du Président Salomon.

***

Sous epi kòmantè osijè orijin dokiman sa a (Remake, gen kèk diferans mo ak aranjman fraz selon sous yo): Revue de la Société haïtienne d’histoire et de géographie, Issues 177-193 (1993)

Nous reproduisons la copie en notre possession, pour que les chercheurs, qui en ont vaguement eu des échos, soient valablement informés de son contenu, et puissent en parler (défavorablement ou non) en connaissance de cause. Voici donc une reproduction de cette reproduction, assortie en bas de page de quelques commentaires de critique historique et de plusieurs corrections de langue, témoignant, si notre copie est fidèle, du peu de réflexion qui accompagna la rédaction de ce libelle.

Notes et Références : 
(a) La date et l’année sont fantaisistes. Miragoâne a été investie le 23 mars 1883 et est tombée aux mains des troupes gouvernementales le 8 février 1884. Erreur de copie?

(b) Massacre de mulâtres à Port-au-Prince, après la tentative de quelques-uns d’ entre eux de prendre d’assaut le Palais national. Est-ce cela qui est appelé “coup d’Etat’? 

(c) Soulouque fut proclamé Empereur par le Sénat le 26 août 1849. Nous ne savons pas par quelle combinaison des mulâtres, ni qui monta l’affaire, ni pourquoi “la combinaison fut vaine”, ni celui qui fut responsable de l’échec.

(d) Cette guerre commença le 9 mars 1849. Sa cause était-elle de “décimer” les mulâtres? 

(e) Une deuxième tentative eut lieu pourtant en novembre 1 855, qui se termina aussi par une défaite de l’envahisseur haïtien. 

(f) Parenthèse obscure. Geffrard est resté huit ans au pouvoir (1859-1867), Sylvain Salnave lui succéda.

(g) Le Comité révolutionnaire des Gonaïves, dès l’arrivée de Geffrard, proclama la destitution de Soulouque.

(h) Le 15 janvier 1859, Geffrard entrait à Port-au-Prince. Soulouque partait pour l’ exil, le 20. Le 23, Geffrard prêtait serment comme président de la république.

(i) Allusion pour nous obscure. 

(j) Phrase grammaticalement incorrecte, et par suite incomplète.  A moins que l’on suppose que les premiers mots du paragraphe suivant doivent lui être rattachés : erreur de transcription sans doute. 

(k) Salnave avait l’épiderme clair.

(l) Geffrard quitta le pouvoir le 13 mars 1867, et Salnave, à la suite d’une insurrection, prêta serment comme Président le 14 juin 1867.

(m) Le 18 décembre 1869, Salnave abandonna le Palais national à la suite de la guerre dite des “Cacos”. Après une succession de présidents éphémères (Saget, Domingue, Boisrond- Canal), s’ouvre le 23 octobre 1879, le temps de Salomon.

(n) Coquille énorme. lire: “sous Michel Domingue”, second président (12 juin 1874-15 avril 1896) après Geffrad.

(o) Pourtant Domingue avait l’épiderme noir. 

(p) Rameau était le neveu de Domingue, et avait sur le président une influence déterminante. 

(q) Les soldats de Domingue-Rameau se conduisirent avec une barbarie inégalée dans la défense des Cayes (février 1869), quand Salnave assiégea la ville

(r) Projet de Rameau d’élever un monument à Dessalines. 

(s) Le mot “noir” est pris ici dans son sens générique et non en opposition au terme “mulâtre”.

État marron, 1870-1915, Leslie Jean-Robert Péan (2003)
« Tout en reconnaissant que la vérité historique est toujours devant nous, il n’y a aucune preuve sérieuse avancée et convaincante du pseudo-désir des Mulâtres d’exterminer les Noirs. Le texte « Testament des Libéraux » relève de cette idéologie du ressentiment, cette révolte impossible, toujours défaite, piégée par un monde qui l’humilie sans relâche, qui sert de moteur à l’action noiriste. Le faux texte anti-noir « Le testament des Libéraux » qui a circulé sous les manteaux pendant un siècle, a été publié par le journal Le Petit Samedi Soir, dans son n° 694 en date du 26 décembre 1987- 1er janvier 1988 à Port-au- Prince. On lira également le même texte reproduit en annexe dans Roger Gaillard, Antoine Simon ou la modification (décembre 1908-1911) Imprimerie Le Natal, P-a-P, 1998 ».

***

27 Jen 2011, Pierre Josué Agénor Cadet ekri:
C’est vraiment le texte du testament des Libéraux. Cependant il y a une petite erreur à corriger à la fin. Il faut remplacer fait à Miragoane le 16 avril 1878 par Fait à Miragoane le 16 avril 1883. Car le 16 avril 1878, c’est Boisrond Canal qui était au pouvoir. Salomon a dirigé le pays du 23 octobre 1879 au 10 aout 1886“.

28 Jen 2011, Jean Laurent Nelson te ekri: 
Je ne pense pas, qu’il est de notre devoir, de cacher la vérité afin de ne pas comme tu dis ” mettre de l’huile sur le feu”. Ce texte a été transmis a quelqu’un de peau foncée, par une fille d’une famille ”mulâtre” bourgeoise. Par ce geste, elle a voulu faire comprendre à son amant, la réaction de son papa en apprenant leur relation amoureuse. Ce qui nous fait comprendre aussi, que le texte a toujours été soigneusement conservé par certaines familles dites ”mulâtres”. On s’en fout des extrémistes. De tout bord, ils ont toujours existé et ils existeront encore. À nous intellectuels, de prendre le devant, tracer le chemin afin de guider le peuple haïtien sur la route de son destin. Un pays, où il n’y aura pas deux sortes d’écoles, une pour les riche et une pour les pauvres. Tu n’es peut-être pas au courant que, jusqu’en 1991, les haïtiens étaient distingués par leurs actes de naissance. On était soit citadin avec un palmiste ou soit paysan, avec un bananier. Alors, qui dit mieux. Nous devons vider les contentieux afin de faire de ce petit coin de terre, un pays où il fait beau de vivre. Ensemble, quelque soit la couleur de sa peau ou son rang dans la société“.

Sous: Tout Haiti sou Google Groups https://groups.google.com/…/c/HpVDQJkR7K8/m/-rCIwygkKW8J

Comments are closed.