December 6, 2020

Massacre at École Polytechnique: A Brutal Wake-Up Call

On December 6, 1989, a vile criminal had taken upon himself to end the lives of 14 innocent women at École Polytechnique, in Montréal. When this tragedy
December 5, 2020

Masak École Polytechnique 6 desanm 1989

RESPÈ POU SOSYETE KEBEKWA A! Mwen sonje jou masak sa a, mwen te nan Inivèsite Waterloo, yon 640 kilomèt konsa, nan yon lòt pwovens. Poutan, Marc