Charlie Sheen

April 28, 2018

Saint Bill & the Cross of Amerikkka

This is how it happened Jesus Christ had to die No matter what you’d done He’d die Pilate repeatedly said no But Caiaphas insisted so much
April 28, 2018

Bill: Nèg Kwa Amerikkka a

Men jan sa te pase Jezi kri te gen pou l mouri Tout sa w ta fè Se pou l ta mouri Pilat te bo di